Reklamace

Jak postupovat při reklamaci: 

Vážený zákazníku, 

rádi bychom Vám nabídli několik praktických rad, pro vhodné a bezproblémové zasílání reklamovaného zboží. Viz. níže naleznete jednoduchý a stručný návod, jak postupovat při uplatnění reklamace. Pokud dodržíte uvedené pokyny, Vaše reklamace bude zaslána zpět k Vám řádně opravená a navíc podstatně dříve, než v 30- denní lhůtě, kterou ukládá zákon. 

Vhodné balení – originální karton 

Pečlivě zabalte Vaši reklamaci do originálního, případně do náhradního ( odolného ) kartonu. Vnitřní výplně můžete nahradit vrstvou balícího nebo novinového papíru, molitanem apod. Nezapomeňte odstranit náplně – vodu u domácích vodáren, benzín u motorových pil apod. Stroj odesílejte v poloze, ve které byl umístěn v originálním obalu, ( vhodné je označit nálepkou se šipkou). 

Přiložte potřebné doklady :

  • Originál záručního listu 
  • Včetně vyplněných informací – název zboží, datum prodeje a razítko prodejce. 
  • Prodejní doklad 
  • originál dokladu si ponechte kvůli případné možné ztrátě 
  • Reklamační list
  • Včetně reklamované vady, kterou přesně pojmenujte.
  • Dále uvedení Vašeho jména, adresy, telefonního spojení, případně dalších kontaktních informací. 

Nejvýhodnější způsob 

  • V místě prodeje/koupě zboží 

Předáním Vaší reklamace prodejci Vaše starost o další průběh vyřízení končí. Prodejce ve spolupráci s naším servisním střediskem vyřídí odvoz zboží, opravu a včasné vrácení zpět k prodejci. Dále Vás vyrozumí o vyzvednutí vyřízené reklamace. 

  • Odesláním Vaší reklamace na adresu servisního střediska 

Adresa pro zaslání reklamace:

Steen QOS s.r.o.
Vojkovice 58
362 73 Vojkovice
 

Zákaznické oddělení:

telefon: +420 737 475 898
e-mail: odbyt@sharks-cz.cz

 

Výhodou tohoto způsobu je rychlejší vyřízení Vaší reklamace. Reklamace od Vás odchází přímo na servisní středisko ( nehrozí zdržení u prodejce ). Však zákazník si hradí odeslání reklamace na servisní středisko sám. 

  • Osobním dovozem zákazníka do místa servisního střediska 

Dle Vaší telefonické domluvy s servisním technikem, je možné si domluvit termín opravy případně odbornou konzultaci a reklamaci osobně zavézt do místa servisního střediska. 

Věříme, že služby společnosti Steen QOS s.r.o. Vám budou maximálně vyhovovat. Neváhejte nás kontaktovat při jakémkoliv problému, rádi napomůžeme k Vaší spokojenosti. 

Váš team Steen QOS s.r.o.