Rozšíření technologického zázemí společnosti STEEN QOS s.r.o.

Název projektu: Rozšíření technologického zázemí společnosti STEEN QOS s.r.o.

Reg. č.: CZ.01.2.06/0.0/0.0/15_038/0006300

Společnost STEEN QOS s.r.o. realizuje v letech 2015 a 2017 projekt v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Program Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost TECHNOLOGIE III. výzva s názvem Rozšíření technologického zázemí společnosti STEEN QOS s.r.o.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií. 

Hlavním cílem projektu je zefektivnění kovovýroby firmy STEEN QOS s.r.o. Předmětem projektu je rekonstrukce objektu v obci Vojkovice, okrese Karlovy Vary. Jedná se o stavbu z konce 19.století, bývalé zemědělské stavení sloužící i pro bydlení, které má jedno přízemní, jedno nadzemní podlaží a využívané podkroví v rozsahu mansardy. Realizací projektu dojde k celkové rekonstrukci objektu č.p. 17 včetně přilehlé stavby bez č.p. na výrobní a skladovací prostory sloužící pro podnikatelskou činnost společnosti STEEN QOS s.r.o.