Rekonstrukce výrobních prostor a přístavba nových skladovacích prostor

Název projektu: Rekonstrukce výrobních prostor a přístavba nových skladovacích prostor

Reg. č.: CZ.01.2.07/0.0/0.0/15_004/0001221

Společnost STEEN QOS s.r.o. realizuje v letech 2015 a 2017 projekt v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Program NEMOVITOSTI – Výzva I s názvem Rekonstrukce výrobních prostor a přístavba nových skladovacích prostor

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Předmětem projektu je rekonstrukce stávajících prostor a vybudování nových skladovacích, vzájemně propojených objektů pro kovovýrobu. Současný stav pro výrobu je nevyhovující vzhledem k nedostačující kapacitě objektu. Realizace projektu umožní zefektivnit stávající kovovýrobu, rozšířit prostory pro uskladnění kovovýrobků a vytvořit nová pracovní místa.

Hlavním cílem projektu je zefektivnění kovovýroby firmy STEEN QOS s.r.o. prostřednictvím rekonstrukce stávajícího objektu a jeho rozšíření o nové dvě skladovací haly.